Компания туралы

Қазақстанда  әлеуметтік-кәсіпкерлік  корпорациясын  құру  идеясы елдің Тұңғыш Президентіне тиесілі. Дамыған елдермен ұқсастығы бойынша бірқатар мемлекеттік активтерді біріктірген және жергілікті жерлерде бизнес бастамаларды дамытуға бағытталған компаниялар құрылды. «Ертіс» Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2007 жылы құрылды. Кейіннен бұрынғы «Ертіс» ӘКК екі қоғамға қайта ұйымдастыру үдерісінде: «Ертіс» ӘКК және «Павлодар» ӘКК, «Ертіс» ӘКК» АҚ  Шығыс Қазақстан облысының Әділет Департаментінде 2011 жылы 16 маусымда тіркелген.

«Ертіс» ӘКК» АҚ-ның құрылтайшысы «ШҚО  кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ тұлғасында ШҚО-ның әкімдігі болып табылады.

«Ертіс» ӘКК-ның миссиясы
Мемлекет пен бизнестің әріптестігі қағидаттарының негізінде Шығыс Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу.

«Ертіс» ӘКК-ның пайымы
Активтерді тиімді басқаратын, өңірдің өсу нүктелерінде экономикалық белсенділікті, оның ішінде инвестицияларды тарту арқылы ынталандыратын және бәсекеге қабілетті орнықты өндірістерді қалыптастыратын катализатор ретінде әрекет ететін өңірлік даму институты.

«Ертіс» ӘКК қызметінің негізгі қағидаттары
«Ертіс» ӘКК-ның қызметі транспаренттілік, кешенділік және басымдылық қағидаттарына  негізделеді.

«Ертіс» ӘКК-ның міндеттері
«Ертіс» ӘКК-ның мақсаттарына жетуі мына негізгі мәселелердің шешілуіне негізделеді:
мемлекеттік активтерді басқарудың тиімді жүй есін құру;
өңірлерде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі қағидаттарын енгізу;
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде бәсекеге қабілетті, экспортқа бағдарланған өндірісті құру;
инвестицияны тарту және инновацияны ендіру үшін  жағымды  орта  қалыптастыру;

реализация бизнес-проектов, в том числе на основе концессий и кластерной инициативы;
создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса;
направление прибыли на решение региональных социальных проблем;
обеспечение прорывного развития регионов путем консолидации государственных активов и предпринимательской инициативы;
продвижение экономического имиджа региона на внутреннем и внешнем рынках;
повышение производительности малого и среднего предпринимательства путем развития кластерного производства и внедрения новых технологий;
реабилитация, реструктуризация государственных предприятий, развитие на их основе новых конкурентоспособных производств и технологий;
формирование базы бизнес-проектов, финансирование и создание условий для их реализации.