2024 жылға жоспар

«Ертіс» ӘКК» АҚ комплаенс-офицерінің 2024 жылға жұмыс

ЖОСПАРЫІс-шараның атауы

Орындау мерзіміАяқталу нысаны


Жауапты орындаушылар

1

2

3

4

5


1

«Ертіс» ӘКК» АҚ (бұдан әрі-Қоғам) комплаенс-офицерінің лауазымдық нұсқаулығын әзірлеу және бекітуҚаңтар

  


Шешім, лауазымдық нұсқаулық

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков, 

әкімшілік басқару департаменті

2

Сенім телефонына түскен өтініштерді қарастыру және ішкі тексеріс жүргізу Рәсімін әзірлеу және бекітуАқпан


Шешім, Рәсім


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

3

«Цифрлық комплаенс ассистент» платформасына кіруге қол жеткізу


Қаңтар

   


Дербес компьютерге орнату

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

4

«Цифрлық комплаенс ассистент» платформасына комплаенс қызметінің құжаттарын енгізу


Наурыз 

«Цифрлық комплаенс ассистент» платформасы

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

5

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет, мүделлер қақтығысын реттеу бойынша Ережелерді, сыбайлас жемқорлыққа қарсы Саясатты және іскерлік этика Кодексін жаңарту   Наурыз-маусым
Шешім, Ереже, Саясат, Кодекс  


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

6

Бизнес-серіктестердің мінез-құлық Кодексін әзірлеу және енгізу


Желтоқсан


Шешім, Кодекс  

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

7

Қызмет жеткізушіден  «Цифрлық комплаенс ассистент» платформасын енгізу және пайдалану бойынша оқудан өту (теориялық және практикалық) ҚаңтарТеориялық білім мен практикалық дағдыларды алу


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

8

Тиісті сертификат ала отырып, комплаенс-офицерге оқудан өту


Маусым

Сертификат

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

9

Қоғамның қызметкерлері үшін комплаенс саясаты бойынша оқытуды өткізу

Наурыз-желтоқсан


Хаттама, анықтама, ресми сайтқа ақпарат


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

10

Жедел желіні жаңарту, оның ішінде QR - кодты қолдануды енгізу

Қаңтар

Ресми сайтта және жалпыға қол жетімді жерде орналастыру


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

11

Сенім телефонына түскен өтініштерді қарастыру және ішкі тексеріс жүргізу Рәсіміне сәйкес түскен өтініштерді уақытында қарастыру және кері байланысты қамтамасыз ету   Өтініштер түскен кезде


Анықтама, есеп


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

12

Өтініштерді қарау және ішкі тексеріс жүргізу нәтижелері бойынша ұсынымдардың орындалу мониторингіТұрақты түрде


Анықтама, есеп


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

13

Контрагенттер мен басшы лауазымдарға кандидаттардың сенімділігін тексеруді жүзеге асыруТұрақты түрде


Анықтама, есеп

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков, 

әкімшілік басқару департаменті

14

Бизнес әріптестермен шарттар жасасу кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндетті ескертпені қосуМаусым Шешім, хаттама

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков, 

заң департаменті

15


Қоғамның барлық қызметкерлері арасында мүдделер қақтығысы бойынша кезең-кезеңмен сауалнама жүргізуМаусым  Платформадағы Декларация


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

16

Мүдделер қақтығысын реттеу бойынша іс-шаралар өткізу


Тұрақты түрде

Талдамалық анықтама

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

17

Қоғамның негізгі қызметі, стратегиялық мақсаттары, ұйымдық құрылымы туралы анықтама-түйіндеме жасау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне неғұрлым бейім бағыттарды айқындау


НаурызАқпараттық анықтама-түйіндеме


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

18

Директорлар кеңесі мен басқарманың тапсырмалары бойынша Қоғам қызметінің жекелеген процестері мен бағыттары бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау


Тапсырма түсуіне байланысты Ақпараттық анықтама


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков

19

Қоғамның басшы құрамы арасында бұрын жалпы қылмыстық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған тұлғаларды анықтау бойынша мониторинг жүргізуМаусым  Ақпарат, анықтама

Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков, жеке қауіпсіздік қызметі, әкімшілік басқару департаменті

20

Қоғамның аудиторымен бірлесіп комплаенс тәуекелдерді анықтау және алдын алу бойынша барлық ішкі бақылаулардың тізімін жасауЖелтоқсанТізім, бірлескен іс-қимыл жоспары

 


Комплаенс-офицер

Е.Б. Кижиков, 

аудитор А. Енсебаев

21

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу

Қараша-желтоқсан


Анықтама, ресми сайтқа ақпарат

Комплаенс-офицер 

Е.Б. Кижиков

22

ҚР СТ ISO 37001 «Парақорлыққа қарсы күрес менеджменті жүйесі. Талаптар және пайдалану жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкестікке бастапқы сертификаттау аудитін жүргізуҚаңтар-желтоқсан


Сертификат


Комплаенс-офицер 

Е.Б. Кижиков